Studium Teatralne

Strona zrealizowana dla Studium Teatralnego – w projekcie tym w dużej mierze skupiamy się na obrazie połączonym z nowoczesnym designem oraz całkowicie przeprojektowanym zarządzaniem stroną. Prezentowane są zarówno nowe spektakle, repertuar, jak i różne projekty Studium Teatralnego. Strona zrealizowana we współpracy z MyWorks.